Ynne is een multidisciplinair beeldend kunstenaar, schrijver en snipperliefhebber. Als wild verzamelaar grabbelt ze obsessief beelden bijeen van wat haar omringt; zo bouwt ze een archief op aan momentopnames. Ze lijmt melancholie met speelsheid en gaat op zoek naar de raakpunten van deze uitersten. Haar dagelijkse leven giet ze over in woorden, schrijfsels en beelden. En dat om ze te vatten, erbij stil te staan en ze te laten doordringen. Maar soms simpelweg om ze opnieuw te beleven.

☞ wees niet verlegen & zeg hallo: ynnedewever@hotmail.com
☞ bekijk hier mijn portfolio


Ynne is a multidisciplinary visual artist, writer and snippet enthusiast. A wild collector, she obsessively grabs images of what surrounds her; thus, she builds an archive of snapshots. She glues melancholy with playfulness and searches for the intersections of these extremes. She pours her daily life into words, writings and images. And that to grasp them, dwell on them and let them penetrate. But sometimes simply to relive them.

☞ don’t be shy & say hello: ynnedewever@hotmail.com
☞ here you can find my portfolio

EXPO's

Oma in situ

mei 2018

Gent


Perzikenlaan 11

juni 2017

Croxhapox, Gent


Wanneer leven spelen wordt

januari 2020

O.666, Oostende


Out & aBouts

16 november 2023 - 9 januari 2024

Schipvaartstraat, Leuven


Nachten aan flarden

februari 2024

De Vitrine, OHK Oostende

RESIDENTIES

Werktitel in het Decoratelier
juli 2021, Brussel

Het Entrepot
augustus 2022, Brugge

RADAR
augustus 2021, Mechelen

OHK
sept - feb 2024, Oostende

Built with Berta.me